Gyors keresés:  E-könyv is lehet  Csak Semmelweis Kiadó Részletes keresés
Studia Physiologica
2016/Fasciculus 21. – Szabas János: Gének és az egyedfejlődés elkezdődése

A teljes szám ide kattintva letölthető Lapozzon bele

Tartalom

 Szabad János 1945 szilveszterén született Nagykállóban. Ibrányban felcseperedve érintették meg az élővilág csodái, terelték érdeklődését az élettudományok felé. Szegeden, az első ún. szakbiológus csoportban végzett 1969-ben. Kutatói pályája az MTA Szegedi Biológiai Központjában bon­takozott ki, miközben fontos „kirándulásokat” tett Zürichbe (1975/76), Irvine-ba (1980/81), Tübingenbe (1986), Salt Lake Citybe (1988/89), és dolgozott jeles fejlő­dés­genetikai cso­portok­ban. Saját kutatóműhelyüket a Szegedi Tudo­mány­egye­tem Álta­lános Orvostudományi Karán, az Orvosi Bioló­giai Intézetben 1993-ban kezdték építeni. Érdek­lődésük köz­pontjában az anyai hatás, az embriogenezis elkezdő­désének mecha­niz­musa állt. Kísérleti objektumuk a muslica volt, a genetikusok kedves, immáron 110 éves modellfaja. Ún. domináns-nőstény-steril mutációkat indukáltak, izoláltak. Velük olyan géneket azonosítottak, amelyeknek szerepe van az emb­rio­genezis elkezdődésében. A mutációkból kiindulva értették meg a Laborc, a Ketel, a Kavar és a Horka gének molekuláris funkcióját. Kutatásaik „hozadékaként” érzékeny módszereket dolgoztak ki a környezeti tényezők mutagén/rákkeltő hatásának kimu­tatására, erősségük  mérésére.
Szabad János a biológia tudomány kandidátusa (1982), doktora (1991), az European Molecular Biology Organisation tagja (1994), egyetemi tanár (1993), az Orvosi Bioló-giai Intézet vezetője (1993–2005), 2016-tól professor emeritusa; az Anyai Hatás és Embriológia MTA kutatócsoport vezetője (2003–2007), a Biokémia, biofizika, moleku­láris genetika doktori iskola egyik vezetője (1993–). Az MTA Ifjúsági díjasa (1975), MTA-díjas (1991, a szegedi muslicások egyikeként), Szentágothai (2001) és Széchenyi Professzori ösztöndíjas (1997–2000). A Magyar Genetikai Egyesület ala­pító főtitkára (1991). Vendégtanár volt Salt Lake Cityben (1988/89), Halléban (2000) és  Zürichben az egyetemen (2004), valamint a műegyetemen  (2009).
A monográfia, miközben bemutatja négy Drosophila gén molekuláris genetikai funkcióját, módszereket a mutagénhatás tesztelésére, bepillantást nyújt egy ma­gyar­­országi műhely munkájába. Felvázolja a kutatás szépségeit, és buktatóit is.
A mo­nog­ráfia talán egy kicsit személyesre sikeredett. Nem véletlenül: a tudományt munkálkodó,  érző  emberek  művelik...

Bejelentkezés
Bevásárló kosár
A bevásárló kosár használatához, kérem jelentkezzen be az oldalra.
SZÉP MAGYAR KÖNYV 2016

Újabb sikerünk! Okleveles Szép Magyar Könyv lett a Kiadó által 2016-ban publikált Orvosi biokémia című könyv.

2017-06-15
Könyvbemutató

Ünnepélyesen meghívjuk a Semmelweis Kiadó gondozásában megjelent Bedros J. Róbert (szerk.): Klinikai obezitológia című könyv bemutatójára. A rendezvény ideje és helye: 2017. április  18. kedd, 14 óra, Semmelweis Szalon (1085 Budapest, Üllői út 26., I. emelet).

2017-04-15
Csak korlátozott számban!

Megvásárolható Gömör Béla könyve, a Mesélő műtárgyak.

Felejthetetlen élmény

2017-03-09
Korábbi híreink megtekintéséhez használja az Archívumot!
 • Kiadó
 • 1089 Bp., Nagyvárad tér 4.
 • Levélcím: 1445 Bp., Pf. 370
 • Tel.: 210-4403, Fax: 210-1904
 • E-mail: info@semmelweiskiado.hu
 • Legendus Könyvesbolt
 • 1089 Bp., Nagyvárad tér 4.
 • Tel.: 210-4408, Fax: 210-4408
 • EOK Könyvesbolt
 • 1094 Bp., Tűzoltó utca 37-47.
 • Tel.: 459-1500/60475