Az oldalon sütiket használunk!

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik (cookie-k) célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Az e-könyvek letöltése kapcsán technikai (szerver) hiba előfordulhat, a hiba elhárításon dolgozunk!
Kívánságlistába teszem

Gyógyszerészi kémia

Értékelés: nagyszerű
Értékeld Te is!
Szerző(k)/Szerkesztő(k):
Dr. Szász György, dr. Takácsné dr. Novák Krisztina, Fülöp Ferenc dr., Noszál Béla
Oldalszám: 852
Kiadás éve: 2010
Kiadás: Első kiadás
ISBN: 9789639879560
Méret: B5
Kötés: keménykarton, fényes fólia
Nyelvek: magyar
Kiadó: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió
Impresszum
Leírás:

A Gyógyszerészi Kémia oktatása hazánkban négy egyetemi képzőhelyen folyik, évente mintegy 300 hallgató számára, a gyógyszerészképzés egyik meghatározó jelentőségű részeként.

A tárgy multidiszciplináris kötődésű és sokirányú feladatot lát el. Alkalmazza a kémiai alaptárgyak (általános, szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-, bio- és kolloidkémia) ismeretanyagát, kapcsolódik egyidejűleg oktatott egyéb tárgyakhoz (pl. farmakognózia, gyógyszer-technológia, élettan-kórélettan) és molekuláris előkészítést nyújt egyes képzést záró stúdiumokhoz (gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet, biofarmácia, gyógyszerterápiás ismeretek stb.) továbbá kisebb- nagyobb mértékben vállalja olyan ismeretek közlését is, melyek alapvetően más tárgyak körébe tartoznának, ott azonban valamely okból nem kerül rájuk sor. Mindezen „kiegészítő" funkciók mellett, sőt, azok előtt azonban a Gyógyszerészi Kémia természetesen specifikumokkal is rendelkezik. Feladata a gyógyszerkincs anyagainak - elsősorban hatóanyagoknak - mélyreható kémiai tárgyalása, az előállítás, a háromdimenziós szerkezet, a fizikai-kémiai tulajdonságok, a reaktivitás, a biotranszformáció, az analitikai meghatározás, a gyógyszerbiztonság, a molekuláris szintű hatásmód és az alkalmazás elemeinek, nem utolsó sorban pedig ezek összefüggéseinek megismertetése. A Gyógyszerészi Kémia tantárgynak integráns részét képezik olyan általános fejezetek is, melyek a hatóanyag szervezetbeni sorsát, a gyógyszerkutatás kémiai elemeit, a gyógyszervegyületek analízisét, minőségi ellenőrzésének az elveit és leggyakoribb módszereit ismertetik. Természetesen azonban, mint egyetemi tantárgy, a Gyógyszerészi Kémia alapot ad a gyógyszerek kémiája területén folytatandó továbbképzéshez, szakosodáshoz is. Következésképp, a tantárgynak jelentős szerepe van a világ egyik legintenzívebben művelt kutatási ágazatának, a gyógyszerkutatásnak a megalapozásában, az e területen működő ipari, egyetemi, kutatóintézeti, hálózati és hatósági intézményi szakemberek képzésében. Mindezen szempontok könyvünk szerkesztésében is több lehetőséget vetettek fel: a gyógyszerkincs tárgyalása, az ún. Részletes rész beosztása lehetne vegyületcsoport-, hatás-, esetleg támadáspont szerinti, a tartalom szolgálhatna kézikönyvi és tankönyvi célokat. Bár a támadáspont szerinti csoportosítás a hatóanyagok rendszerezésekor valószínűleg a jövő útja lesz, és kézikönyvre is nagy szükség lenne, megoldásul végül a részletes részt hatástani csoportosításban tartalmazó tankönyvet választottuk. Indokolja ezt az elsődleges, gyógyszerészhallgatói felhasználói kör, a kémiai tárgyak és a biológiai, farmakológiai és terápiás ismeretek összekapcsolásának és molekuláris megalapozásának, ezzel a gyógyszerhatástani képzés előkészítésének az igénye. Reméljük azonban, hogy az e szellemben szerkesztett munkánknak a gyakorló gyógyszerkémikusok - analízissel, szintézissel, gyógyszertervezéssel és fejlesztéssel, formulálással foglalkozó szakemberek - is hasznát veszik. A jelen tankönyv ismeretanyagának összeállításánál a külföldi szakirodalmi és tankönyvi források mellett jelentősen támaszkodtunk a tárgy korábbi hazai tankönyvének, egyetemi jegyzeteinek anyagára. Ezen fő forrásmunkák tételes felsorolása a „Felhasznált irodalmi források" címszó alatt található és fejezetenként külön nem kerülnek említésre. Ott csupán korlátozott számú, alapvető irodalmi forrást idézünk.

A tárgyalandó anyag mennyiségét és a terjedelem korlátait összeegyeztetendő, vezérelv volt egy-egy hatástani csoport egy vagy néhány igen jelentős molekulájának részletes bemutatása, a háromdimenziós szerkezet és a spektroszkópiai, fizikai-kémiai sajátságok, valamint az előállítás, a reaktivitás, a biotranszformáció és a biológiai hatás ismertetése, ezek összefüggéseinek feltárása, remélve, hogy az elsajátított elvek más vegyületekre is átültethetők. A hatástani csoportok további molekuláinak körét a Magyarországon használatos, illetve a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben (továbbiakban: Gyógyszerkönyv vagy Ph.) szereplő hatóanyagok adják. A vegyületek ábrázolásában messzemenően törekedtünk a háromdimenziós megjelenítésre, annál is inkább, mert a biológia és a medicina molekulárissá válásával a farmakológiai tankönyvek is nagyszámú képletet látnak szükségesnek közölni. A vegyületcsoportok analitikájából a könyv döntően a gyógyszerkönyvi analitikát tárgyalja igen tömör formában. Ezen a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet (amely harmonizált és megfelel az Európai Gyógyszerkönyvnek, Ph. Eur. 6.0) értjük. Az azonossági és egyéb minőségellenőrző vizsgálatokban szereplő kémiai reakciók részletes magyarázatát, vonatkozó egyenleteit a gyakorlati jegyzeteink tartalmazzák, ezért sok esetben csak utalás történik rájuk (Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok. Gyógyszervegyületek vizsgálata. Előiratgyűjtemény és kommentár. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005.; Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok I. rész Szervetlen gyógyszervegyületek és II. rész Szerves gyógyszervegyületek. JATEPress, Szeged, 2005.). Fejezetenként - szemléltetés céljából - szerepeltetünk egy-egy jellemző UV, IR és 1H NMR spektrumot, amelyek elősegíthetik a szerkezet-tulajdonságok illetve a térszerkezeti sajátságok jobb megértését. Az egységesség céljából a felvételek intézeteinkben készültek. Az UV spektrumokat (ha másképp nem említjük) metanolos oldatban, az NMR spektrumokat deuterokloroformban, míg az IR spektrumokat kálium-bromid pasztillában vettük fel. A szerzők nevében is köszönetet mondunk Dr. Borbás Tímeának a Metabolizmus fejezet átnézéséért, Dr. Lóránd Tamásnak az IR spektrumok elkészítéséért, Mándity Istvánnak és Wéber Editnek az NMR spektrumok felvételéért, valamint Dr. Rácz Ákosnak az ábrák elkészítésében és a technikai szerkesztésben nyújtott segítségéért. A könyv lektorainak, Dr. Görög Sándor akadémikusnak és Dr. Penke Botond akadémikusnak hálás köszönettel tarozunk gondos és alapos lektori munkájukért, melynek során hasznos észrevételeikkel, kritikájukkal nagyban segítették a kézirat végleges formájának kialakulását.(szerkesztők)

Szerkesztők: Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Noszál Béla, Dr. Szász György, Dr. Takácsné dr. Novák Krisztina (szerk.)

Ossza meg ismerőseivel:
Ajánlott termékek
e
A gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei

Kalász Huba, Lengyel József

1.000 Ft
e
A gyógyszertechnológia kémiai ellenőrző vizsgálatai

Gyógyszerészeti Intézet Munkatársai

2.600 Ft
e
Középüzemi gyógyszertechnológiai műveletek és gyógyszerkészítési eljárások

Antal István, Balogh Emese, Dredán Judit, Fekete Pál, Klebovich Imre, Lengyel Miléna, Marton Sylvia, Zelkó Romána

1.680 Ft
Pharmaceutical chemistry

Károly Mazák

6.250 Ft
5.000 Ft
Középüzemi gyógyszertechnológiai műveletek és gyógyszerkészítési eljárások

Antal István, Balogh Emese, Dredán Judit, Fekete Pál, Klebovich Imre, Lengyel Miléna, Marton Sylvia, Zelkó Romána

1.890 Ft
e
Pharmaceutical chemistry

Károly Mazák

3.750 Ft
e
Qualitative inorganic analysis

Alexandra Lásztity, János Gyimesi

1.980 Ft
A gyógyszertechnológia fizikai ellenőrző vizsgálatai

Gyógyszerészeti Intézet Munkatársai

5.000 Ft
4.000 Ft
Könyvesboltjaink
POSZTER BOX
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet
Telefon: 06 20 374-0160
E-mail: poszterbox@semmelweiskiado.hu

Poszterbox megrendelésével kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjön!


Legendus Könyvesbolt
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Aula (a Semmelweis Egyetem toronyépülete)
Telefon: 06-70-330-5858
E-mail: legendus@semmelweiskiado.hu


Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00–16:00
Csütörtök: 9:00–18:00
Péntek: 9:00–14:00


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Facebook