Az oldalon sütiket használunk!

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik (cookie-k) célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

18. Semmelweis Könyvhét a Legendus könyvesboltban (2021. szeptember 6-13.)
Kívánságlistába teszem

Gyógyszerészi kémia

Értékelés: nagyszerű
Értékeld Te is!
Szerző(k)/Szerkesztő(k):
Dr. Szász György, dr. Takácsné dr. Novák Krisztina, Fülöp Ferenc dr., Noszál Béla
Oldalszám: 852
Kiadás éve: 2010
Kiadás: Első kiadás
ISBN: 9789639879560
Méret: B5
Kötés: keménykarton, fényes fólia
Nyelvek: magyar
Kiadó: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió
Impresszum
Leírás:

A Gyógyszerészi Kémia oktatása hazánkban négy egyetemi képzőhelyen folyik, évente mintegy 300 hallgató számára, a gyógyszerészképzés egyik meghatározó jelentőségű részeként.

A tárgy multidiszciplináris kötődésű és sokirányú feladatot lát el. Alkalmazza a kémiai alaptárgyak (általános, szervetlen, szerves, analitikai, fizikai-, bio- és kolloidkémia) ismeretanyagát, kapcsolódik egyidejűleg oktatott egyéb tárgyakhoz (pl. farmakognózia, gyógyszer-technológia, élettan-kórélettan) és molekuláris előkészítést nyújt egyes képzést záró stúdiumokhoz (gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet, biofarmácia, gyógyszerterápiás ismeretek stb.) továbbá kisebb- nagyobb mértékben vállalja olyan ismeretek közlését is, melyek alapvetően más tárgyak körébe tartoznának, ott azonban valamely okból nem kerül rájuk sor. Mindezen „kiegészítő" funkciók mellett, sőt, azok előtt azonban a Gyógyszerészi Kémia természetesen specifikumokkal is rendelkezik. Feladata a gyógyszerkincs anyagainak - elsősorban hatóanyagoknak - mélyreható kémiai tárgyalása, az előállítás, a háromdimenziós szerkezet, a fizikai-kémiai tulajdonságok, a reaktivitás, a biotranszformáció, az analitikai meghatározás, a gyógyszerbiztonság, a molekuláris szintű hatásmód és az alkalmazás elemeinek, nem utolsó sorban pedig ezek összefüggéseinek megismertetése. A Gyógyszerészi Kémia tantárgynak integráns részét képezik olyan általános fejezetek is, melyek a hatóanyag szervezetbeni sorsát, a gyógyszerkutatás kémiai elemeit, a gyógyszervegyületek analízisét, minőségi ellenőrzésének az elveit és leggyakoribb módszereit ismertetik. Természetesen azonban, mint egyetemi tantárgy, a Gyógyszerészi Kémia alapot ad a gyógyszerek kémiája területén folytatandó továbbképzéshez, szakosodáshoz is. Következésképp, a tantárgynak jelentős szerepe van a világ egyik legintenzívebben művelt kutatási ágazatának, a gyógyszerkutatásnak a megalapozásában, az e területen működő ipari, egyetemi, kutatóintézeti, hálózati és hatósági intézményi szakemberek képzésében. Mindezen szempontok könyvünk szerkesztésében is több lehetőséget vetettek fel: a gyógyszerkincs tárgyalása, az ún. Részletes rész beosztása lehetne vegyületcsoport-, hatás-, esetleg támadáspont szerinti, a tartalom szolgálhatna kézikönyvi és tankönyvi célokat. Bár a támadáspont szerinti csoportosítás a hatóanyagok rendszerezésekor valószínűleg a jövő útja lesz, és kézikönyvre is nagy szükség lenne, megoldásul végül a részletes részt hatástani csoportosításban tartalmazó tankönyvet választottuk. Indokolja ezt az elsődleges, gyógyszerészhallgatói felhasználói kör, a kémiai tárgyak és a biológiai, farmakológiai és terápiás ismeretek összekapcsolásának és molekuláris megalapozásának, ezzel a gyógyszerhatástani képzés előkészítésének az igénye. Reméljük azonban, hogy az e szellemben szerkesztett munkánknak a gyakorló gyógyszerkémikusok - analízissel, szintézissel, gyógyszertervezéssel és fejlesztéssel, formulálással foglalkozó szakemberek - is hasznát veszik. A jelen tankönyv ismeretanyagának összeállításánál a külföldi szakirodalmi és tankönyvi források mellett jelentősen támaszkodtunk a tárgy korábbi hazai tankönyvének, egyetemi jegyzeteinek anyagára. Ezen fő forrásmunkák tételes felsorolása a „Felhasznált irodalmi források" címszó alatt található és fejezetenként külön nem kerülnek említésre. Ott csupán korlátozott számú, alapvető irodalmi forrást idézünk.

A tárgyalandó anyag mennyiségét és a terjedelem korlátait összeegyeztetendő, vezérelv volt egy-egy hatástani csoport egy vagy néhány igen jelentős molekulájának részletes bemutatása, a háromdimenziós szerkezet és a spektroszkópiai, fizikai-kémiai sajátságok, valamint az előállítás, a reaktivitás, a biotranszformáció és a biológiai hatás ismertetése, ezek összefüggéseinek feltárása, remélve, hogy az elsajátított elvek más vegyületekre is átültethetők. A hatástani csoportok további molekuláinak körét a Magyarországon használatos, illetve a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben (továbbiakban: Gyógyszerkönyv vagy Ph.) szereplő hatóanyagok adják. A vegyületek ábrázolásában messzemenően törekedtünk a háromdimenziós megjelenítésre, annál is inkább, mert a biológia és a medicina molekulárissá válásával a farmakológiai tankönyvek is nagyszámú képletet látnak szükségesnek közölni. A vegyületcsoportok analitikájából a könyv döntően a gyógyszerkönyvi analitikát tárgyalja igen tömör formában. Ezen a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet (amely harmonizált és megfelel az Európai Gyógyszerkönyvnek, Ph. Eur. 6.0) értjük. Az azonossági és egyéb minőségellenőrző vizsgálatokban szereplő kémiai reakciók részletes magyarázatát, vonatkozó egyenleteit a gyakorlati jegyzeteink tartalmazzák, ezért sok esetben csak utalás történik rájuk (Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok. Gyógyszervegyületek vizsgálata. Előiratgyűjtemény és kommentár. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005.; Gyógyszerészi Kémiai Gyakorlatok I. rész Szervetlen gyógyszervegyületek és II. rész Szerves gyógyszervegyületek. JATEPress, Szeged, 2005.). Fejezetenként - szemléltetés céljából - szerepeltetünk egy-egy jellemző UV, IR és 1H NMR spektrumot, amelyek elősegíthetik a szerkezet-tulajdonságok illetve a térszerkezeti sajátságok jobb megértését. Az egységesség céljából a felvételek intézeteinkben készültek. Az UV spektrumokat (ha másképp nem említjük) metanolos oldatban, az NMR spektrumokat deuterokloroformban, míg az IR spektrumokat kálium-bromid pasztillában vettük fel. A szerzők nevében is köszönetet mondunk Dr. Borbás Tímeának a Metabolizmus fejezet átnézéséért, Dr. Lóránd Tamásnak az IR spektrumok elkészítéséért, Mándity Istvánnak és Wéber Editnek az NMR spektrumok felvételéért, valamint Dr. Rácz Ákosnak az ábrák elkészítésében és a technikai szerkesztésben nyújtott segítségéért. A könyv lektorainak, Dr. Görög Sándor akadémikusnak és Dr. Penke Botond akadémikusnak hálás köszönettel tarozunk gondos és alapos lektori munkájukért, melynek során hasznos észrevételeikkel, kritikájukkal nagyban segítették a kézirat végleges formájának kialakulását.(szerkesztők)

Szerkesztők: Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Noszál Béla, Dr. Szász György, Dr. Takácsné dr. Novák Krisztina (szerk.)

Ossza meg ismerőseivel:
Ajánlott termékek
Középüzemi gyógyszertechnológiai műveletek és gyógyszerkészítési eljárások

Antal István, Balogh Emese, Dredán Judit, Fekete Pál, Klebovich Imre, Lengyel Miléna, Marton Sylvia, Zelkó Romána

1.890 Ft
e
Középüzemi gyógyszertechnológiai műveletek és gyógyszerkészítési eljárások

Antal István, Balogh Emese, Dredán Judit, Fekete Pál, Klebovich Imre, Lengyel Miléna, Marton Sylvia, Zelkó Romána

1.680 Ft
e
Pharmaceutical chemistry

Károly Mazák

3.750 Ft
e
A gyógyszertechnológia kémiai ellenőrző vizsgálatai

Gyógyszerészeti Intézet Munkatársai

2.600 Ft
Gyógyszeradagolás gyermekkorban

von Harnack-Janssen

2.950 Ft
Pharmaceutical chemistry

Károly Mazák

6.250 Ft
5.000 Ft
e
Qualitative inorganic analysis

Alexandra Lásztity, János Gyimesi

1.980 Ft
e
A gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei

Kalász Huba, Lengyel József

1.000 Ft
A gyógyszertechnológia fizikai ellenőrző vizsgálatai

Gyógyszerészeti Intézet Munkatársai

5.000 Ft
4.000 Ft
Könyvesboltjaink
POSZTER BOX
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet
Telefon: 06 20 374-0160
E-mail: poszterbox@semmelweiskiado.hu

Poszterbox megrendelésével kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjön!


Legendus Könyvesbolt
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Aula (a Semmelweis Egyetem toronyépülete)
Telefon: 06-70-330-5858
E-mail: legendus@semmelweiskiado.hu


Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00–16:00
Csütörtök: 9:00–18:00
Péntek: 9:00–14:00


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Facebook