Az oldalon sütiket használunk!

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik (cookie-k) célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Közös nyelvünk a könyv!
Adatvédelem

A szolgáltató:

A www.semmelweiskiado.hu online áruházat a Semmelweis Kiadó és Média Kft. (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti, melynek adatai, elérhetőségei az impresszumban, illetve a kiadóról szóló információ között megtalálható.

A szerzői jog védelme

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Semmelweis Kiadó és Média Kft. az 1999. évi LXXVI. Törvény szerint jár el, óvja és védi általa kiadott könyvek szerzői védelmét mind papíralapú könyv, mind e-könyv tartalmak forgalmazása kapcsán. e-Könyveit (elektronikus olvasási információ hordozó/lejátszó/közvetítő eszközre) soft-DRM Adobi licence alapján védi, s ezek feltörése törvénybe ütközik.

Mindennek érdekében a Semmelweis Kiadó elutasítja a könyvei sokszorosítását, az e-könyvek védelmének feltörését, és mindezek ellen saját hatáskörén belül fellép, ugyanezt elvárva (és megköszönve) Felhasználóitól is ugyanezt.

Regisztráció / adatvédelem
A regisztráció során az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kell megadnia (felhasználónév, jelszó, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási és számlázási cím). A felhasználó a regisztráció aktiválását követően tud bejelentkezni felhasználónevével és jelszavával. Amennyiben aktíváló kód nem érkezik meg, úgy faltételezhetően intenetes szolgáltatója spamként vagy hívatlan hirdetésként meg sem jeleníti levelei között. Ezért kérjük szépen

  • ellenőrizze regisztrációkor minden adatát, e-mail-címét (főleg a helytelen e-mail-cím megadás okozhatja a visszaigazoló e-mail megérkezését.
  • Vizsgálja meg spam mappáját! Lehet, hogy a levelező rendszere tévesen spamnek jelölte e-mail üzenetünket. Erre akkor is figyelnie kell, amikor vásárol, e-könyvet rendel meg, mert mindezen esetben levelet küldünk Önnek.*
  • Ellenőrizze fiókját, hogy esetleg nem telt-e be!

*Minden bizonnyal megkapja regisztrációs megerősítő e-mailt, hiszen azt számítógépes program küldi automatikusan generálva. Valószínű spam-ként, nem kívánatos levélként-ként ismerte fel számítógépe automatikus levelünket, és eltette egy külön mappába. Az új levelező rendszerek automatikusan nem kívánt levélként minősítenek minket védve a sok bombázó, számunkra néhol zavaró hirdetésekkel szemben - főleg ismeretlen - e-mail-címeket blokkolva, sajnos, kivonva fontos értesüléseket is. Ezért spam-könyvtárunkat mindig ellenőrizni kell, hogy esetleg fontos információ-levél nem kerülhetett oda, és van olyan funkció, hogy meg tudjuk tanítani a használt levelező rendszerünknek, hogy mely leveleket fogadjon be a beérkezett és melyeket a nem kívánt levelek mappába.  

Biztosítsa, hogy automatikus leveleink (pl. regisztrációjáról, vásárlásáról, e-könyv letöltéséről stb.) és hírleveleink ne kerüljenek a spam mappába! Ha az Ön levelezőrendszere vagy internetszolgáltatójanak spam filtere nem megfelelően van beállítva, nem kapja meg automatikus leveleinket! Ezért kérjük, hogy info@semmelweiskiado.hu e-mail-címünket vegye fel levelezőrendszere címlistájába.

Adatait bármikor módjában áll megtekinteni és módosítani. Megadhatja szállítási és számlázási címét, valamint módosíthatja a regisztrációkor megadott e-mail címét, vagy megtekintheti korábbi megrendeléseit. 

Regisztráció nélkül is merendelhet terméket, de ebben az esetben a számlázási és szállítási címét, telefonos elérhetőségét meg kell adnia.

A SEMMELWEIS KIADÓ ÉS MÉDIA KFT. (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) (továbbiakban KIADÓ) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A fentiek alapján a KIADÓ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, továbbiakban GDPR alapján az itt letölthető Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé. A KIADÓ fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Egyéb kinyilvánítások

A Semmelweis Kiadó magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@semmelweiskiado.hu címen, valamint a 210 4408 telefonszámon.

A vásárlás feltételei az Általános vásárlási feltételeknél (ÁSZF) olvashatók.

Könyvesboltjaink
POSZTER BOX
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet
Telefon: 06 20 374-0160
E-mail: poszterbox@semmelweiskiado.hu

Poszterbox megrendelésével kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjön!


Legendus Könyvesbolt
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Aula (a Semmelweis Egyetem toronyépülete)
Telefon: 06-1-210-4408
E-mail: info@semmelweiskiado.hu


Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00–16:00
Csütörtök: 9:00–18:00
Péntek: 9:00–14:00

Korlátozott nyitvatartás:
Április 8-9. (Hétfő, Kedd):  10:00-14:00
Május 16-17. (Csütörtök, Péntek): 10:00-14:00

 


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Facebook