Az oldalon sütiket használunk!

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik (cookie-k) célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Figyelem! Korlátozott nyitvatartás a Legendus könyvesboltban: Május 16-17. (Csütörtök, Péntek): 10:00-14:00
ÁSZF

A szolgáltató adatai

A www.semmelweiskiado.hu online áruházat a Semmelweis Kiadó és Média Kft. (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti, melynek adatai a következők, illetve elérhetőségei a kiadóról szóló információ között is megtalálható.

Cégnév:

Semmelweis Kiadó és Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Semmelweis Kiadó és Média Kft.
Angol elnevezés:  Semmelweis Publishing and Media, Ltd.
Cégjegyzékszám: 01-09-870237
Statisztikai számjel: 13729879-2211-113-01
                  2008-tól 13729879-5811-113-01
Adószám:  13729879-2-42
Közösségi adószám:  HU13729879
Cégbejegyzés dátuma:  2006. 06. 07.
Székhely: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Levelezési cím:   1445 Budapest, Pf. 370
Pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám) HUF: 11784009-22242103
EUR: 11763842-01072888
Tulajdonos: A Semmelweis Egyetem mindenkori kancellárja
Ügyvezető igazgató: Szabó György
e-posta: igazgato@semmelweiskiado.hu
titkarsag@semmelweiskiado.hu
info@semmelweiskiado.hu
Honlap: www.semmelweiskiado.hu
Telefon: (36-1) 210-4403

  

A szolgáltatás igénybevétele

A www.semmelweiskiado.hu online könyváruházban szerepelő termékek megrendelését interneten, telefonon vagy elektronikus úton (e-mailen) is megteheti.

 • A személyes átvételkor vásárolhat készpénzért és bankkártyával, nagyobb értékű megrendelések esetén vagy intézeti megrendeléskor (egyeztetéssel) átutalással.
 • Postai/GLS megrendeléskor fizethet utánvéttel vagy előre utalással.

Internetes fizetéssel egybekötve (bankkártyás) kizárólag elektronikus úton lehetséges leadnia megrendelését a www.semmelweiskiado.hu webcímen. Az internetes fizetési mód választásakor a kiválasztott pénzügyi szolgáltató, az OTP által megkívánt szerződési feltételeket ezen Általános fizetési feltételeken felül a Vásárló elfogadja, és azok irányítása szerint jár el.

 • A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a OTP weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd az OTP biztonságos fizetési felületén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. Az OTP a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el.
 • A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
 • Az OTP a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes megjegyezni. Sikertelen tranzakció esetén az OTP hibaüzenetet ír ki.
 • Jogosulatlanul használt bankkártyával történő fizetésért nem vállalunk felelősséget.

Az interneten történő rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Felhasználó részére, az egyéb úton történő megrendeléseknél a Felhasználó igénye szerint járunk el.

A Felhasználó a rendelés leadása előtt regisztrál, és kizárólagosan pontos adatokat ad meg a szállítási és számlázási cím pontos betarthatósága érdekében. (Pontatlan információk megadása miatti kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.) A Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendeléséért és egyéb (pl. fizetés) tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról.

Ha a megrendelt termék valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

Elállási Jog: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (061-210-4408), e-mailben (info@semmelweiskiado.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A nyilatkozatmintát ide kattintva töltheti le. Ennek értelmében

 • A Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 • Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 • Legendus bolti átvételes terméktől történő elállás esetén a terméket vigye vissza az üzletbe, ahol a vételárat a fizetéskor igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a Felhasználó hozzájárulásával készpénzben kaphatja vissza. A visszavásárláshoz a rendelés azonosítójára vagy a vásárlást igazoló blokkra lesz szükség.

 • Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget (a legolcsóbb és a választott szállítási mód díjazása közötti eltérés) a Szolgáltató nem téríti vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 • Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett- a teljes áru és a kedvezményes áru vagy ingyenes termékre vonatkozó–termékekre együtt érvényesíthető.

  A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen - a könyvkereskedelemben előforduló esetek:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, diplomamunka, egyedileg megrendelt kiadvány);

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést - azaz a fizetés előtt nyilatkozott, hogy az ÁSZF elállási jogi feltételeit ismeri, különösen az e-könyv vásárlásával kapcsolatban - , és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/ elmondási jogát.

 • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 • Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Kellékszavatosság. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti. A Felhasználó szavatossági, illetve jótállási igényét telefonon (a 06/1 210 4408 telefonszámon), e-mailben (info@semmelweiskiado.hu), a Legendus Könyvesboltban történő átvétel esetén személyesen is bejelentheti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el a Felhasználó részére.

E-könyv kizárólagosan elektronikus (internetes) úton rendelhető, e szolgáltatás kizárólag internetes fizetés után teljesíthető, azzal a feltétellel, hogy a Felhasználó ismeri az e-könyv vásárlása és letöltése jogi feltételeit, amelyet az ÁSZF oldalain olvashat. E-könyvet kizárólag önállóan rendelhet, vele együtt más terméket (pl. hagyományos könyv) semmiképp. Annak számlázását és teljesítését más rend szerint végezzük. Kivételes esetben – pl. céges vagy könyvtári megrendeléskor – banki átutalással törénhet az ekönyv vásárlása, de ebben az esetben is cégként regisztrálni szükséges. Csak a pénz beérkezte után teljesítjük az e-könyv kiutalást. Mindezt email-fordulókkal tudjuk egyeztetni.

Az elektronikus könyvek vásárlási és letöltési lehetőségei:

 • A vásárlóknak vásárlás előtt kötelező megadniuk a Soft DRM védelem kialakításhoz szükséges adatait.
 • Az elektronikus könyveink nem nyomtathatók: nyomtatási-sokszorozási lehetőséget kizárólag digitális nyomdánkban nyújtunk, megfelelő nyomtatási felárral megrendelhető digitális kiadványként a megvásárolt e-könyv – amennyiben a szerzői jog azt engedi. Amennyiben nyomtatott formában szeretne az e-könyv-tartalomhoz jutni, először érdeklődjön kiadónkban (210-4410, 210-4403), hogy az e-könyv digitális formában is megvásárolható vagy hagyományos könyvként is meg lehet vásárolni.
 • Ha a vásárló a kiválasztott e-könyvét bizonyithatóan kifizeti, de letölteni nem tudja és erről a Kiadót elektronikus levélben vagy telefonon tájékoztatja, a tranzakció körülményeit kivizsgáljuk. Amennyiben technikai okok miatt hiúsul meg a vásárlás, a kiválasztott terméket ismételten kiutaljuk a vásárlónak.
 • Az e-könyvvel kapcsolatos információk a GYIK-ban olvashatók

Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek) feltételei, elállási jog

A Szolgáltató webáruházában e-könyvek letöltésére is lehetőséget biztosít a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-könyvek címében szerepel az "E-könyv" kifejezés és a termékoldalon e-könyv címkével („e” jel a könyv képe jobb oldalán) vannak jelölve a webáruházban. Az e-könyvek a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhetőek meg. Az e-könyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül letölthetővé válik a Felhasználó profiljából elérhető E-könyveim menüben feltéve, és azt követően, ha a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezett a lejátszás megkezdésébe, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés/lejátszás vásárlástól számított 14 napon belül történő megkezdése esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Az e-könyvek kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők. Az e-könyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig érhetőek el és tölthetőek le a felhasználói fiókból, kivételt képez ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével (kifizette) kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. Az e-Könyvekre az elállás joga tehát nem vonatkozik.

Így elektronikus könyveket vissza nem tudunk vásárolni, nem tudjuk másra sem cserélni a vásárlás megtörténte (kifizetés) pillanatában, amikor is a felhasználó saját felhasználói felületére kerül az e-könyv, ahonnan azt saját gépére bármikor letöltheti és az eladó azt onnan nem tudja törölni. (Nincs joga a rendszer üzemeltetőjének a felhasználó saját felületére belépni, és onnan adatokat, tartalmakat letörölni.) Egy E-könyv-letöltési lehetősége mindaddig megtartott, amíg a felhasználó aktív regisztrált tagja honlapunknak. 

A szerzői jog védelme

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió tiszteletben tartja és megóvja az Felhasználó személyes adatait. A Szolgáltató biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és azokat csak saját céljaira használja fel.

A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A Szolgáltató biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és azokat csak saját céljaira használja fel.

A vásárlás egyéb feltételeit, mely érvényes az e-Könyvek vásárlása terén a www.semmelweiskaido.hu oldalon a Súgó menüpontban, illetve az egyes termékeknél olvashatók.

A Semmelweis Kiadó és Média Kft. az 1999. évi LXXVI. Törvény szerint jár el, óvja és védi általa kiadott könyvek szerzői védelmét mind papíralapú könyv, mind e-könyv tartalmak forgalmazása kapcsán.

e-Könyveit (elektronikus olvasási információ hordozó/lejátszó/közvetítő eszközre) DRM Adobi licence alapján védi, s ezek feltörése törvénybe ütközik.

Mindennek érdekében A Semmelweis Kiadó elutasítja a könyvei sokszorosítását, az e-könyvek védelmének feltörését, és mindezek ellen saját hatáskörén belül fellép, ugyanezt elvárva (és megköszönve) Felhasználóitól is.

A papíralapú könyvek fogyasztói ára

A Semmelweis Kiadó honlapján, valamint a Legendus Könyvesboltban feltüntetett árak tartalmazzák az 5%-os áfát!

A Semmelweis Kiadó saját kereskedelmi hálózatán keresztül kedvezményesen, ún. Legendus áron átlagosan 20%! – árusítja könyveit.

A Semmelweis Kiadó a Bizományosi ügyfeleinek meghatározza a könyv maximális árát. Amennyiben a vásárlói kör azt tapasztalja, hogy a viszonteladói árréssel növelt fogyasztói ár túllépi a maximált árát, kérjük azt a 210 4408-as telefonszámon vagy e-mailen bejelenteni.

Elektronikus könyvek fogyasztói ára

A Semmelweis Kiadó honlapján forgalmazott elektronikus könyvek mellett feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os áfát!

Regisztráció / adatvédelem
A regisztráció során az azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kell megadnia (felhasználónév, jelszó, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási és számlázási cím). A felhasználó a regisztráció aktiválását követően tud bejelentkezni felhasználónevével és jelszavával. Amennyiben aktíváló kód nem érkezik meg, úgy faltételezhetően intenetes szolgáltatója spamként vagy hívatlan hirdetésként meg sem jeleníti levelei között. Ezért kérjük szépen

 • ellenőrizze regisztrációkor minden adatát, e-mail-címét (főleg a helytelen e-mail-cím megadás okozhatja a visszaigazoló e-mail megérkezését.
 • Vizsgálja meg spam mappáját! Lehet, hogy a levelező rendszere tévesen spamnek jelölte e-mail üzenetünket. Erre akkor is figyelnie kell, amikor vásárol, e-könyvet rendel meg, mert mindezen esetben levelet küldünk Önnek.*
 • Ellenőrizze fiókját, hogy esetleg nem telt-e be!

*Minden bizonnyal megkapja regisztrációs megerősítő e-mailt, hiszen azt számítógépes program küldi automatikusan generálva. Valószínű spam-ként, nem kívánatos levélként-ként ismerte fel számítógépe automatikus levelünket, és eltette egy külön mappába. Az új levelező rendszerek automatikusan nem kívánt levélként minősítenek minket védve a sok bombázó, számunkra néhol zavaró hirdetésekkel szemben - főleg ismeretlen - e-mail-címeket blokkolva, sajnos, kivonva fontos értesüléseket is. Ezért spam-könyvtárunkat mindig ellenőrizni kell, hogy esetleg fontos információ-levél nem kerülhetett oda, és van olyan funkció, hogy meg tudjuk tanítani a használt levelező rendszerünknek, hogy mely leveleket fogadjon be a beérkezett és melyeket a nem kívánt levelek mappába.  

Biztosítsa, hogy automatikus leveleink (pl. regisztrációjáról, vásárlásáról, e-könyv letöltéséről stb.) és hírleveleink ne kerüljenek a spam mappába! Ha az Ön levelezőrendszere vagy internetszolgáltatójanak spam filtere nem megfelelően van beállítva, nem kapja meg automatikus leveleinket! Ezért kérjük, hogy info@semmelweiskiado.hu e-mail-címünket vegye fel levelezőrendszere címlistájába.

Adatait bármikor módjában áll megtekinteni és módosítani. Megadhatja szállítási és számlázási címét, valamint módosíthatja a regisztrációkor megadott e-mail címét, vagy megtekintheti korábbi megrendeléseit. 

A Semmelweiskiado.hu webáruház elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes adatainak megőrzése felé. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés (pl. e-könyv-szolgáltatás) az információk személyre szabása, illetve a megrendelők kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció nélkül is merendelhet terméket, de ebben az esetben a számlázási és szállítási címét, telefonos elérhetőségét meg kell adnia.

Cégek esetében az adószámot kötelező feltüntetni megrendeléskor!

A SEMMELWEIS KIADÓ ÉS MÉDIA KFT. (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) (továbbiakban KIADÓ) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A fentiek alapján a KIADÓ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, továbbiakban GDPR alapján az itt letölthető Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé. A KIADÓ fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Elfelejtett jelszó
Amennyiben elfelejtette regisztrációkor megadott felhasználónevét vagy jelszavát, a Belépés menüpontban az Elfelejtett jelszó mezőben adja meg regisztrációkor használt e-mail címét, és a rendszer elküldi Önnek felhasználónevét és jelszavát. Amennyiben ez is sikertelen, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot (http://semmelweiskiado.hu/kapcsolat) vagy hívjon telefonon: 210-4410.

Hírlevél
A www.semmelweiskiado.hu weboldal regisztrált felhasználói e-mailben hírlevelet kaphatnak a kiadó újdonságairól, akcióiról, hírekről és érdekességekről. Fontos, hogy a hírleveleket csak regisztrált felhasználók kapják meg. A hírlevélre való feliratkozás a regisztráció során az ügyfél saját döntése alapján, bekapcsolással történik, ezen döntését bármikor a bejelentkezést követően a személyes menüjében módosíthatja. A Kiadó feleslegesen nem terheli ügyfeleit, ezért, fontos, ha minden aktuális megjelenésről, akcióról, könyvbemutatóról, vásárról tájékozódni kíván, kérje hírlevelünket.

Egyéb rendelkezések

Felelősség korlátozása: A Legendus Könyvesbolt nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a semmelweiskiado.hu weboldalra, ott megrendelést adjon le.
 • Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért (pl. e-könyv letöltése során).
 • Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak.

A Semmelweis Kiadó magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Fogyasztói panaszügyintézés kizárólag írásban történik, az info@semmelweiskiado.hu címen vagy könyvesboltjaink panaszkönyvében.

Jelen dokumentum a 2014. június 13-án eredetileg közzétett Általános Szerződéses Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege (közzététel napja: 2021. augusztus 1.). Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Könyvesboltjaink
POSZTER BOX
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet
Telefon: 06 20 374-0160
E-mail: poszterbox@semmelweiskiado.hu

Poszterbox megrendelésével kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjön!


Legendus Könyvesbolt
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Aula (a Semmelweis Egyetem toronyépülete)
Telefon: 06-1-210-4408
E-mail: info@semmelweiskiado.hu


Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00–16:00
Csütörtök: 9:00–18:00
Péntek: 9:00–14:00

Korlátozott nyitvatartás:
Április 8-9. (Hétfő, Kedd):  10:00-14:00
Május 16-17. (Csütörtök, Péntek): 10:00-14:00

 


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Facebook